Arkitektur og historie i Oslo:
Københavngaten 19

Denne hjørnegården ble byggemeldt i 1895 av fabrikkbestyrer Olaf Larsen på Freia ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen. Gulbransen tegnet også nabogårdene i Dælenenggaten 30 og Københavngaten 15 og 17 for Larsen samme år. Alle de fire bygningene er oppført på parseller av Københavngaten 17b.

Københavngaten 19 er bygget i upusset rød tegl, med beskjeden detaljering i puss og stukk. Første etasje er kvaderpusset. Fasadene er regelmessig komponert, med symmetri i vindusaksene mot Københavngaten og nærsymmetri mot Dælenenggaten. Stiluttrykket er beskjeden senklassisisme/nyrenessanse. Første etasje har gjennomgått flere større forandringer, og det er foretatt en utbygging av loftsetasjen. I 1946 ble gården reparert etter en større brann.

Kjøbmand og colonialhandler Martin Andersen var gårdens eier ved århundreskiftet, og han og hans familie var selv blant beboerne her på denne tiden. Blant hans mange leieboere var agent for Illustreret Familieblad Oluf Haave, kolportør Søren Sutterud, bygningsarbeider Hans Olausen Kolstad og kanalarbeider Ludvig Aas.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Sigurd Reidolph Gulbransen

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!