Arkitektur og historie i Oslo:
Krumgaten 2

Denne gården ble byggemeldt i 1897 for O. Ottesen og A. Ekerholt, ved arkitekt Erik Fjeld, på en tomt skilt ut fra Glückstads gate 5. Eiere i 1899 var Ottesen og Skiptvedt, og ved folketellingen anno 1900 sto enkefru Stine Berg som eier.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, med en grunnleggende symmetrisk komponert gatefasade. Portrommets plassering avviker fra symmetrien. De midtre vindusaksene er parstilte, mens flankens vinduer står enkeltstilt. Første etasje har kvaderpussede flater. Annen og tredje etasjes vinduer har konsollbårne, rette overdekninger. Fjerde etasjes artikulering er enkel belistning og en dyp, enkel gesims. Stiluttrykket er en beskjeden nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 42 beboere fordelt på åtte leiligheter. Her bodde gårdeiersken og hennes familie, og blant hennes leieboere var forhenværende lensmann Gustav Martin Foss, gullsmed og verksmester hos Tostrup Adolf Gaarder, musikksersjant Haakon Larsen og handelsborger, gullistramme- og rullegardinfabrikant Oluf Løken.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Erik FjeldGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no