Arkitektur og historie i Oslo:
Leiv Eirikssons gate 1

Denne hjørnegården ble byggemeldt i 1897 på en parsell av Drammensveien 72 for murmester Amund Nordby ved arkitekt Ivar Cock. Gården er bygget i pusset og upusset tegl over to fulle etasjer på en høy kjeller og med et bratt tak, med leiligheter i loftsetasjen tegnet inn fra begynnelsen. Amund Norby var fra Odalen, og var aktiv som eiendomsspekulant i Kristiania i 1890-årenes høykonjunktur. Ved århundreskiftet, etter eiendomskrakket, var han selveiende gårdbruker i Borre. Hans kone Amanda sto i 1899 som eier av flere av hans eiendommer, for eksempel Leiv Eirikssons gate 1.

Gården danner sammen med tre andre tegnet av arkitekt Cock, en imponerende fasaderekke langs Skarpsnogaten. Leiv Eirikssons gate 1 har asymmetriske fasader, med svunget gavloppbygg over det brytte hjørnet, samt over inngangspartiet. Første etasje har forseggjort, rustikert kvaderpuss, mens annen etasje er utført i gul tegl (senere malt) med kraftig ornamenterte vindusoverdekninger. Stiluttrykket er nybarokk.

Blant beboerne i gårdens syv leiligheter ved folketellingen anno 1900 var avdelingschef i Rigsforsikringsanstalten og revisør i Norsk Vexel- og Landmandsbank Nils Johan Schjander, kasserer i Glitne Ludvig Hyggen og skinnelegger ved Jernbanen Hans Andreas Abrahamsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Ivar Cock

Detalj av balkongGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no