Arkitektur og historie i Oslo:
Leiv Eirikssons gate 3

Denne bygningen ble oppført som leiegård på en parsell av Drammensveien 72 for byggmester Emil Christophersen i år 1900-01, etter tegninger av arkitekt Ludwig Zapffe. Christophersen var den mest aktive av byggherrene ved utbyggingen på Skillebekk i 1890-årene.

Gården er en hjørnebygning med brukket hjørne. Den er raust dimensjonert, med to etasjer på en høy kjeller og et loftsoppbygg med et meget høyt valmet tak. Fasadene er utført i pusset tegl, i en meget rik nybarokk stil, med svungne gavloppbygg som kompositoriske tyngdepunkter i de asymmetriske fasadene.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ludwig Zapffe

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasade mot Leiv Eirikssons gate

Gavlparti mot Leiv Eirikssons gate

Kamskjell fra gavlparti

Detalj fra gavlparti

Detalj av vinduGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!