Arkitektur og historie i Oslo:
Leiv Eirikssons gate 9

Denne bygnigen ble oppført som leiegård på en parsell av Drammensveien 70 for murmester Axel Olsen i 1898, etter tegninger av arkitekt Ludwig Zapffe. Gården ble bygget med én leilighet i hver etasje, og blant beboerne i år 1900 var grosserer og disponent for Gjøvik Cellulosefabrik Ivar Enger, disponent ved Christiania Baand- og Lidsefabrik Conrad Emanuel Halvorsen og byrettsassessor og ekstraordinær assesor i Høyesterett Herman Scheel.

Gården er oppført i pusset tegl, med deler av fasaden i upusset gul tegl. Første og annen etasje danner en sokkel med tung, kvaderpusset fasade. Tredje og fjerde etasje har flater i upusset tegl, og rik ornamentikk i vindusinnfatningene. Gården er utført i nybarokk stil. Fgatefasaden er symmetrisk komponert, med unntak av portrommets plassering.

Loftsetasjen har et særegent, postmoderne påbygg, med en markant, rund ark. Loftsetasjens balkong er utført i samme stil som gårdens øvrige balkonger.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ludwig Zapffe

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av vindu i 3. etasje

Detalj av gavlfelt over vinduGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!