Arkitektur og historie i Oslo:
Løvenskiolds gate 14

Denne gården ble byggemeldt i 1906 for murmesterbrødrene Carl og Søren Pedersen, ved arkitekt Christian Reuter. Brødrene Pedersen lot oppføre en mengde leiegårder på Frogner fra tidlig 1890-tall, blant annet flere i Løvenskiolds gate. I 1911 tilhørte gården Georg Heinrich Bodé.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade med en noe forskjøvet portromsinngang. Første etasje er kvaderpusset, med enkle pilasteravslutninger i flukt med vindusåpningenes overkant. I de øvrige etasjer er vinduene artikulert etter et hierarkisk mønster, der annen etasje er kraftigst ornamentert, med pilastre, balustre og rette overdekninger.

Stiluttrykket er en historisme preget av nyrenessanse. Fasadens dekorative elementer er hentet fra Skovveien 18 (arkitekt Victor Nordan, 1893), og gjentas i mange av byggmesterbrødrene Pedersens gårder langs Niels Juels gate, Haxthausens gate og Løvenskiolds gate.

Gården ble påført skader ved den store eksplosjonen på Filipstad 19. desember 1943, og ombyggingsarbeid ble utført i 1944. Senere er loftet utbygget for beboelse, med tilhørende takarker.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 40 beboere fordelt på åtte leiligheter. Her bodde blant andre bokhandler Bernt Petersen, lærer ved Vestheim skole Birger Engebretsen, disponent ved vattfabrikk Georg Richard Fuglesang samt kaptein og avdelingssjef Sverre Gregersen. I 1912 etablerte Anna Riis, da bosatt i gården, barneutstyrsforretningen "La Petite".

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Skattetakstmatrikkel, 1912
Norsk Kundgjørelsestidende 1892.08.27, 1912.05.25
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Christian Reuter

Detalj av vinduer.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no