Arkitektur og historie i Oslo:
Løvenskiolds gate 8

Denne gården ble byggemeldt i 1905 av "Bestyrer af Gaarde" Iver Kristiansen Nyborg ved arkitekt Syver Nielsen. Gården er oppført i pusset tegl over fire etasjer, med en symmetrisk komponert gatefasade. Inngangspartiet danner alene midtaksen, og flankeres av to rektangulære karnapper. Første etasje er kvaderpusset, mens de to neste er knyttet sammen med vertikale bånd. I fjerne etasje er vinduene omkranset av kvaderfelter. Stiluttrykket er en enkel senhistorisme. I senere tid er loftet bygget ut, og det er anlagt altaner på karnappenes tak.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Syver NielsenGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!