Arkitektur og historie i Oslo:
Løvenskiolds gate 8b

Denne gården ble byggemeldt i 1906 av "Bestyrer af Gaarde" Iver Kristiansen Nyborg ved arkitekt Syver Nielsen. Gården er oppført i pusset tegl over fire etasjer, med en symmetrisk komponert gatefasade. Inngangspartiet danner alene midtaksen, og flankeres av to rektangulære karnapper. Første etasje er kvaderpusset, mens de to neste er knyttet sammen med vertikale bånd. I fjerne etasje er vinduene omkranset av kvaderfelter. Stiluttrykket er en enkel senhistorisme. Taket er skifertekket.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Syver NielsenGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!