Arkitektur og historie i Oslo:
Markveien 1

Denne gården på toppen av Markveien ble byggemeldt i 1897 ved murmester Paul Kristensen for hans egen regning, og ble oppført under byggmester Hans Lunhds ledelse på en tomt skilt ut fra Fossveien 25. Paul Kristensen var selv arkitekt for gården, og oppførte flere lignende gårder i nærheten i 1890-årene, blant annet langs Øvrefoss og Schleppegrells gate.

Gården er oppført i pusset og upusset tegl over fire fulle etasjer, og ligger i krysset Markveien/Schleppegrells gate/Øvrefoss, med en bygningskropp som har fått sin form av dette krysset. I tillegg er ett av hjørnene brukket. Vindusaksene er tett og jevnt komponert. Første etasjes fasadevegger er delt opp av vertikale, pilasterlignende bånd. Annen etasje er kvaderpusset, mens man i tredje etasje finner felter med frilagt gul tegl mellom vindusaksene. Fjerde etasjes vinduer har stukkornamenterte brystningsfelter. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme, moderat preget av nybarokk.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 128 beboere fordelt på 20 leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var oppsynsmann ved Kristiania veivæsen Andreas A. Sirnæs, stenhuggerformann Johan Andersen, brødkjører Ole Pedersen, politibetjent Ole Solem og butikkjomfru i sigarforretning Emilie Didriksen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Paul KristensenGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no