Arkitektur og historie i Oslo:
Markveien 3

Denne leiegården ble byggemeldt i 1895 for den unge byggmester og gårdbruker Christian Kirkaas fra Trøgstad, ved arkitekt Erik Fjeld, på en tomt skilt ut fra Fossveien 25. Ved århundreskiftet var Kirkaas gårdbruker på Vien i Spydeberg. Han lot også bygge Steenstrups gate 23 i 1896 (også arkitekt Fjeld), Øvrefoss 1 i 1896, ved arkitekt Paul Kristensen, og dessuten flere leiegårder på Frogner henimot århundreskiftet.

Markveien 3 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har, med unntak av portrommets plassering, en symmetrisk komponert gatefasade. I midtpartiet er tre vindusakser gruppert sammen, mens flankene har parstilte vinduer. I annen og tredje etasje adskilles vinduene av pilastre med konsollignende kapiteler. Den midtre overdekning i tredje etasje er markert med et halvsirkelformet parti. Fjerde etasje er enklere artikulert. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Gårdens eier ved århundreskiftet var Jørgen Jacobsen Brække fra Våle. Han var fedevarehandler, og bodde i gården med sin hustru og en sønn. Ved folketellingen anno 1900 bodde 50 mennesker her, fordelt på 10 leiligheter. Blant Brækkes leieboere på denne tiden var vaskekone Olava Blomqvist, melkekjører Jens Bøhn, justerbetjent Arne Johannesen og redaksjonssekretær Olaus Rusletvedt. Sistnevnte er kjent for sine skrifter om slekt og historie.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
http://www.melsom.eu/rusletvedt/rusletvedt.htm
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Erik FjeldGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no