Arkitektur og historie i Oslo:
Mauritz Hansens gate 1

Denne gården ble byggemeldt i 1895 på en tomt skilt ut fra Welhavens gate 12, for E. Haavi, ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen. I 1899 tilhørte gården handelsborger Søren Askevold. Haavi lot også byggemelde gården i Dælenenggaten 36 i 1895.

Mauritz Hansens gate 1 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en regelmessig komponert gatefasade. Første etasjes fasadepartier er kvaderpussede, i halvdypt relieff, med nøkkelstensimitasjoner over vinduene. Brede kvaderpilastre forbinder annen og tredje etasje, og avsluttes i små konsoller mot gesimsbåndet til fjerde etasje. I annen etasje har vinduene markante, gavlformede overdekninger. I fjerde etasje adskilles vinduene av små pilasterpar som sammenbindes av brede komposittkapiteler. Den kraftige takgesimsen domineres av store konsollpar. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme, i det vesentligste preget av nyrenessanse.

Opprinnelig ble det også oppført en indre gård på eiendommen, men denne ble revet ved den fremre gårdens rehabilitering i 1983.

Ved folketellingen anno 1900 bodde i alt 114 mennesker på denne adressen, fordelt på 25 leiligheter i de to bygningene. Her bodde blant andre ovenfornevnte gårdeier Askevold, preparant ved Universitetets zoologiske avdeling Andreas Iversen, dekorasjonsmaler Rasmus Clausen, sigarbutikkinnehaverske Ellen Moss og sersjant Johannes Brattegjerde.

I 1899 ble gården lagt ut for tvangsauksjon. Det samme skjedde i 1905 og i 1911. I 1915 ble Aktieselskabet Mauritz Hansens Gade 1 etablert.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Norsk Kundgjørelsestidende 1899.02.15, 1905.01.30, 1911.0.04, 1915.11.05
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Sigurd Reidolph GulbransenGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no