Arkitektur og historie i Oslo:
Mogaten 20

Denne store hjørnegården til Grimstadgaten ble byggemeldt i 1901 for C. Evensen ved arkitekt Wilhelm Darger. Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer. De to nederste etasjene er kvaderpusset i sirlig relieff. I tredje etasje er vinduene flankert av brede stukklister, og de gavlformede overdekningene bæres av buede konsoller. I øverste etasje innfattes vindusåpningene av profilerte stukklister, og krones av stilisterte sluttstener. Fasadene har tette, uregelmessige vindusakser. Stiluttrykket er en enkel nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 161 beboere fordelt på 24 leiligheter. Blant beboerne her på den tiden var bakerkone Lina Juterud, gråstensmurer Ludvig Olsen, handelsborger Gustav Rudolf Dysthe og vognførerne og konduktørene Hans Karsten Lunder, Einar Olsen, Hans Syversen, Hans Kristian Hansen, Ole Johannessen og Axel Svendsen. Ellers bodde mange arbeidere tilknyttet et mangold bransjer her.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Wilhelm DargerGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no