Arkitektur og historie i Oslo:
Møllergaten 13

Denne gården ble oppført i 1869-70 for snekkermester Peter August Holtfodt ved arkitekt Jacob Wilhelm Nordan. Gården er oppført over tre etasjer i pusset tegl. Gården er utført i en enkel senklassisisme med trekk av nyrenessanse. Gatefasaden har regelmessige vindusakser, og kraftigere markerte vinduer i annen etasje enn i tredje. Gesimsen er enkel, med små, regelmessige konsoller.

Byggherrens far, Johan Didrik Holtfodt, var også snekkermester, og i 1875 var Johan Holtfodts enke Dorothea oppført som gårdeierske. Blant de 52 beboerne i de i alt 11 leilighetene på denne tiden var læge Edvard Bull, kongelig fullmektig Anton Mathiesen, boghandler Nils Lund og fotograf Jens Carl Bryde. Her bodde også gårdeierfamilien selv.

Møbelhandler Martin Olsen tok over gården omkring 1890, og gården ble i større grad en forretningsgård. Ved århundreskiftet bodde kun fire personer i gården, blant dem møbelforretningens kjørekarl, Arvid Engdahl.

I 1896 ble det utført forandinger i gården ved arkitekt Olaf Boye. På 1900-tallet er den kvaderpussede fasaden i første etasje betydelig forenklet.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/
http://www.familysearch.org/Arkitektur og historie i Oslo

Jacob Wilhelm NordanGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no