Arkitektur og historie i Oslo:
Mosseveien 8

Denne smale leiegården ble oppført i 1897-98 for byggmester C. Michelsen, ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen. Eiendommen hadde da adresse Kongsveien 3, og kort etter ble den hetende Liabroveien 8.

Gården er oppført over fem fulle etasjer, i pusset og upusset rød tegl. Gatefasadens to nederste etasjer er kvaderpussede. De tre øverste er forblendet med mørk rød tegl, med vindusakser artikulert i puss og stukk. Her er brystningsfelter ornamentert med skjold og rankedekor. Fasaden er asymmetrisk komponert, med et gjentatt mønster av brede og smale vinduer. Stiluttrykket er en enkel nybarokk. Gården har en variant av U–formet grunnflate, med en fløy hvor fasaden vender mot Kongsveien. Denne fasaden er kun på tre etasjer, med tilsvarende uttrykk som hovedfasaden.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården i alt 72 beboere, fordelt på 15 leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var styrmann på barken ”Henriette af Christiania” Alfred Olsen, skipsfører Herman Bødtker, sølvpolererske Anna Oline Olsen og havnebetjent Hans Lauritz Olsen. Om sistnevntes yrke ble det presisert at han ”Indskriver Fartøier der Ankommer til Kristiania, Kontrolere Bryggepengenes rigtige Erlæggelse”.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Sigurd Reidolph GulbransenGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no