Arkitektur og historie i Oslo:
Munkedamsveien 100

Denne hjørnegården til Niels Juels gate ble byggemeldt 1896-97 for murmester Emil Christophersen på en parsell av Drammensveien 70b ved arkitekt Ivar Cock. Christophersen var murmester, teglverkseier, og med tiden godseier, og som eiendomsspekulant han lot i 1880- og 1890-årene oppføre en mengde gårder på Skillebekk og langs Schweigaards gate. Denne gården tilhørte i 1899 hans datter Jenny.

Det første prosjektet ble byggemeldt på denne eiendommen i 1892. Siden fulgte et prosjekt i 1894, før arkitekt Cock sendte inn sine første dokumenter for Christophersen i 1896.

Munkedamsveien 100 er oppført i tegl over fem fulle etasjer, og har brukket hjørne med hengende karnapp, og tårnoppbygg med kuppel. Første etasje er forblendet med finhuggen granitt, og har store butikkvinduer. Annen etasje har kvaderpuss i dypt relieff. I etasjene over er fasaden stort sett forblendet med gulaktig teglsten av høy kvalitet. Vinduene har til dels kraftig ornamentalt utstyr, spesielt i tredje etasje. I femte etasje er gesimsen trukket ned, og vindushøyden er noe lavere. Begge gatefasadene er asymmetrisk komponert, med vekselvis brede og smale vindusakser. Noen av aksene har svungne, rikt ornamenterte smijernsbalkonger. Stiluttrykket er senhistorisme med preg av nybarokk.

I 1925 ble det bygget en garasje her, og i 1929 ble det utført forandringer i tårnet. I 1944 ble huset underlagt reparasjoner på grunn av skader forårsaket av Filipstad-ulykken den 19. desember 1943. Siden er takpartiet forandret og loftet innredet.

Munkedamsveien 100 hadde ved folketellingen anno 1900 47 beboere fordelt på 10 stort sett romslige leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var bryggerieier og tidligere konsul Axel Heiberg, skipsreder og fabrikkeier Gustav Conrad Hansen, søstrene Agnes og Elisa Henriksen, eiere av manufakturforretning og de to kolonialvaregrossererne Johan Aschim og Johan Johannson.

Axel Heiberg var en av sin samtids store mesener, og bisto flere polarekspedisjoner med økonomisk støtte. Han var medgrunnlegger av Ringnes bryggeri, utmerket seg som allsidig idrettsmann og var ellers en ledende skikkelse på mange fronter. Gustav Conrad Hansen fra Tønsberg er kjent som verdens første tankskipsreder. Han lot i 1877 tre skip bygges om for frakt av olje. Grossereren Johan Johannson fra Askim etablerte i 1866 firmaet Joh. Johannson, forløperen til handelshuset NorgesGruppen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
http://snl.no/.nbl_biografi/Axel_Heiberg/utdypning
http://no.wikipedia.org/wiki/Johan_Johannson
http://snl.no/.nbl_biografi/Gustav_Hansen/utdypning
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ivar Cock

Detalj av balkong.

Detalj av balkong og konsoller.

Vinduer i annen og tredje etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no