Arkitektur og historie i Oslo:
Niels Juels gate 33

Denne leiegården ble byggemeldt i 1898 på en eiendom utskilt fra Skovveien 14, for byggmester C. G. Edqvist ved arkitekt Ludwig Zapffe. Eiendommen var allerede i 1899 kommet på Andersen & Bergdahls hender.

Gården er oppført i tegl, over fire etasjer, og har regelmessig komponerte gatefasader, hver med én bred og én smal flanke. Det brukne hjørnet er utstyrt med et hengende karnapp med en tårnhjelm som i nyere tid er blitt noe amputert. I første etasje er fasaden kvaderpussset. I etasjene over består fasaden ev gul teglstensforblending av høy kvalitet, oppbrutt av horisontale pussbånd og vertikalt sammenbundne vindusakser. I annen etasje prydes brystningsfeltene av balustre, i tredje etasje av våpenskjold og drikkehorn- og planteornamentikk, og i fjerde etasje utgjør tredje etasjes buede overdekninger brystningspartiene. Stiluttrykket er nybarokk. Loftet ble i 1954 innredet til leiligheter.

Ved folketellingen anno 1900, da gården var ganske ny, fantes her 37 beboere fordelt på syv romslige leiligheter. Blant beboerne på den tiden var ingeniør ved Cement og Moniervarefabrik Cajus Krumm, forretningsdame Betty Petersen, bruskjører Hakon Olsen Holthe, handelsdisponent Julius Witt, kjøbmand og gårdeier Lars Bergdahl, kjøbmand Eustachy Wojesechowski, pianist og instituttbestyrerinne Marcilie Holmboe og Nylændes redaktør Gina Krog. Gina Krog var sentral i Norges kvinnesaksbevegelse, og var i mange år en lederskikkelse i kampen for full stemmerett for kvinner.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ludwig Zapffe

Fasadedetalj.

Ornamentale detaljer.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no