Arkitektur og historie i Oslo:
Niels Juels gate 35

Denne hjørnegården til President Harbitz’ gate ble byggemeldt i 1895 på en tomt utskilt fra Frognerveien 11 for murmesterbrødrene Carl og Søren Pedersen ved den danskfødte arkitekt Carl Konopka.

Gården er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en sammensatt grunnflate som følge av gatenes vinkler og ulike breddereguleringer. Hovedfasaden vender mot Colbjørnsens gate er symmetrisk komponert og domineres av to karnapper i full høyde. Det brukne hjørnet med smijernsbalkonger danner overgangen til et kort fasadeparti vendt mot krysset, før bygningen er ført opp langs Niels Juels gate. Første etasje er kvaderpusset i grunt relieff, og i de øvrige etasjer er vinduene artikulert etter et hierarkisk mønster, der annen etasje er kraftigst ornamentert, med pilastre, balustre og rette overdekninger. Stiluttrykket er en historisme preget av nyrenessanse. Fasadens dekorative elementer er hentet fra Skovveien 18 (arkitekt Victor Nordan, 1893), og gjentas i mange av byggmesterbrødrene Pedersens gårder langs Niels Juels gate, Haxthausens gate og Løvenskiolds gate. Huset har siden vært underlagt noen mindre endringer, samt en utbygging av leiligheter i loftsetasjen.

Henimot århundreskiftet kom gården i frøken Petronille Jensens eie. Ved folketellingen anno 1900 bodde det her 39 personer fortelt på 12 leiligheter. Gårdeiersken bodde selv her, og blant hennes leieboere var overlærer i mekanisk teknologi ved Kristiania tekniske skole Alf Gjessing, agent og visekonsul Gustav Adolf Caspersen, disponent ved Aktieselskabet Christiania Dørvrider og Låsefabrik Ivar Hesselberg Breder, Disponent for Den Norske Remfabrik Adolf Baumann og de tre lærerinnesøstrene Nikoline, Marie og Karoline Holt.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Konopka

Fasader mot Niels Juels gate og Colbjørnsens gate.

Perspektiv fra Colbjørnsens gate.

Detalj fra annen etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no