Arkitektur og historie i Oslo:
Niels Juels gate 37

Denne leiegården ble byggemeldt i 1897 på en tomt utskilt fra Frognerveien 11 for murmesterbrødrene Carl og Søren Pedersen ved den danskfødte arkitekt Carl Konopka.

Gården er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har tett plasserte vindusakser i fasaden. Første etasje er kvaderpusset i grunt relieff, og i de øvrige etasjer er vinduene artikulert etter et hierarkisk mønster, der annen etasje er kraftigst ornamentert, med pilastre, balustre og rette overdekninger. Stiluttrykket er en historisme preget av nyrenessanse. Fasadens dekorative elementer er hentet fra Skovveien 18 (arkitekt Victor Nordan, 1893), og gjentas i mange av byggmesterbrødrene Pedersens gårder langs Niels Juels gate, Haxthausens gate og Løvenskiolds gate.

Brødrene Pedersen beholdt eierskapet her noen år etter ferdigstillelsen. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 43 beboere fordelt på 15 små leiligheter. Blant leieboerne her var melkebutikkinnehaverske Anne Marie Zahl, Kontorfuldmægtig i Marius Schiølls farvehandel Herman Georg Larsen, Kontorist ved Agentur og Præmieobligations Forretning Ivar Sigstad, laborantkarl Henrik Sunde og Ovnsopsætter Wilhelm Diderichsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl KonopkaGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no