Arkitektur og historie i Oslo:
Niels Juels gate 66

Denne gården ble byggemeldt i 1902 for garvermester og fabrikkeier Peter Thoretius Halvorsen ved arkitekt Oskar Dehkes. Dehkes tegnet også Skovveien 39 for Halvorsen (1901).

Halvorsen var i 1880-årene eier av en gård i Grønland 9. Han var dessuten blant initiativtagerne til Frelsesarmeens opprettelse i Norge, og bidro med lokaler i sin eiendom de første årene. Halvorsen foresto også byggemeldingen av Frelsesarmeens hovedkvarter i Pilestredet 22 (1888, arkitekt N. G. Thomassen). Kort etter var han også blant initiativtagerne til oppførelsen av Calmeyersgates misjonshus (1891, arkitekt H. Nissen).

I Niels Juels gate 66 sto ved århundreskiftet et hus som da tilhørte O. Thommesen. Dette ble oppført i 1879 med adresse Briskebyveien 14, for H. Clausen. Dette ble revet ved byggingen av Halvorsens gård. I 1911 tilhørte Niels Juels gate 66 grosserer Joh. Eriksen.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, på en T-formet grunnflate. Gatefasaden er tilnærmet symmetrisk komponert, med et avvik for hovedinngangens plassering. Komposisjonens hovedakser danner balkongprydede flanker. Første etasje er kvaderpusset, og har et rundbuet inngangsparti flankert av romanske pilarer. Romanske er også de smale pilarene som flankerer annen og tredje etasjes vinduer. Balkonger og brystningsfelter er barokkpregede. Stiluttrykket er en senhistoristisk eklektisme med et visst nyromansk preg, med et visst slektskap til øvrige byggverk tegnet av arkitekt Dehkes.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 46 beboere, fordelt på 11 leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var forhenværende sogneprest Ludvig Foltmar, Dopheides kontorsjef Hans Sand-Olsen, folkeskolelærerinne Justa Normann, manufakturkjøpmann Herman Løkenes og kommunal overingeniør Ole Peter Steensgaard.

En periode hadde Norsk Kjemisk Selskap redaksjon i gården, for utgivelse av bladet "Tidsskrift for Kjemi, Bergvesen og Metallurgi".

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Kristiania skattetakstmatrikkel 1911
Stadskonduktørens journal
Oversikt over norske forskningsinstitutter og andre institusjoner innen naturvitenskap og teknikk, Oslo: Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd, 1950
Frelsesarmeen: dens opprinnelse og utvikling, Oslo: Salvata, 1956
Aftenposten 1890.11.16
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Oskar DehkesGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no