Arkitektur og historie i Oslo:
Norderhovgaten 4

Denne hjørnegården til Nannestadgaten ble oppført ved siden av en eldre trebygning på samme tomt. Hjørnegården ble byggemeldt i 1889 for Carl F. Johannessen ved arkitekt Nestor Georgius Thomassen. Året etter ble trebygningen, et toetasjes hus, innredet ved arkitekt Anselm Liljeström. Omkring 1890 ble eiendommen solgt til en Martin Hansen.

Hjørnegården er bygget i pusset tegl over tre fulle etasjer, med brukket hjørne. Første etasje er kvaderpusset. Her er deler av fasaden forandret og gitt større vinduer tilpasset butikkvirksomhet. Annen etasje har vinduer innfattet med stukklister, og utstyrt med enkle brystningsfelter og konsollbårne overdekninger. Tredje etasjes vinduer er meget varsomt artikulert, og over denne hviler en dyp, enkel gesims med flate konsoller. Mot Nannestadgaten er vindusaksene jevnt fordelt, og mot Norderhovgaten er deres plassering tett og asymmetrisk. Stiluttrykket er senklassisisme med et visst preg av nyrenessanse. I 1919 ble det bygget en garasje på eiendommen, utført ved August Johnsen.

Ved folketellingen anno 1900 fantes i alt 57 beboere fordelt på 12 leiligheter i bygningene her. Blant beboerne på denne tiden var kjøbmand Kasper Fjerdingby, smeden Zacharias Höglund og skiftekonduktør ved Norges Hovedjernbane Christian Olsen. Her bodde også flere formere, pakkersker og andre grupper arbeidere.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Nestor ThomassenGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no