Arkitektur og historie i Oslo:
Nordraaks gate 19

Denne villaen ble oppført for disponent Einar Wahlstrøm fra Hønefoss i et område regulert med villaklausul i årene 1926-32. Arkitekt var Einar Engelstad og ansvarshavende byggmester var den svenske murmester Alfred Risberg. Wahlstrøm var medeier i Sande tresliperi i Vestfold fra 1920, og tidligere var han disponent for Vittingfoss fabrikker. I 1961 etablerte Wahlstrøm Sande Paper Mill.

Villaen har pussede fasader og en høy, kvaderpusset kjeller. Selve huset danner en kubisk form med lavt valmet tak. Inngangspartiet er lagt i underetasjen, i et fremskutt, gavlprydet midtparti med brede, kvaderpussede pilastre. Villaen har sparsomt med ornamentikk; foruten gesimsen og de slanke hjørnepilastrene er inngangspartiet spesielt forseggjort, med larvikittinnfatning. Hovedfasaden er symmetrisk komponert. Stiluttrykket er nyklassisisme preget av nordisk nybarokk.

Huset har i en årrekke vært residens for den greske ambassaden.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Vestfold fylkesarkiv
http://www.nordrejarlsbergbrygge.no/
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Einar Engelstad

Til arc!s hovedside med navigasjon

Perspektiv fra gatehjørnet

Detalj av inngangspartietGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!