Arkitektur og historie i Oslo:
Hauges Minde, Olaf Ryes plass 2

Denne gården ble oppført i 1875 som bedehus for Kristiania Indremisjonsforening ved arkitekt Niels Stockfleth Darre Eckhoff. Indremisjonsforeningens leder, pastor Johan Cordt Harmens Storjohann, tok initiativet til byggingen av bedehuset. Gården fikk sitt navn etter legpredikanten Hans Nielsen Hauge. Storjohann hadde vært sjømannsprest i London før han etablerte seg i Kristiania.

Gården er oppført i pusset tegl over tre etasjer, med en forsamlingssal med galleri i de to nederste etasjene. Her var dessuten menighetskontorer. I øverste etasje var det blant annet flere beboelsesrom. Her hadde pastor Storjohann i flere år sin leilighet.

Gården har en symmetrisk gatefasade med et forhøyet midtparti. Flankene har store, rundbuede vinduer i øverste etasje. I midtpartiet er rundbuene smale og parstilte. Fasaden var opprinnelig sterkt artikulert, med kvaderpusset førsteetasje og kraftig ornamentert annen og tredje etasje. Stiluttrykket er nyromansk. Fasaden danner et monumuentalt motstykke til Parkteatret på motsatt side av plassen. På 1900-tallet er fasaden blitt ganske forenklet.

Ved siden av å huse et bedehus drev dessuten Indremisjonsforeningen en egen skole, grunnlagt i 1880. Skolen utdannet misjonsprester som senere reiste til USA, og dessuten underviste man elever på middelskole og gymnasienivå. Selve presteskolen, eller "Lutherseminaret", holdt til i nabogården, Olaf Ryes plass 1.

Kristiania kommune overtok eiendommen i 1917. Forsamlingssalen i Hauges Minde ble i en periode benyttet som interimkirke under oppussing av Paulus kirke. I 1917 ble fem nye menigheter opprettet i Kristiania, og en av disse var Hauges menighet. Den hadde ved opprettelsen 6264 innbyggere. Hauges menighet ble avviklet i 1938.

Under Den annen verdenskrig ble bygningen tatt i bruk av den tyske okkupasjonsmakten, som Abteiling für Volksaufklärung und Propaganda.

Senere har bygningen huset ungdomsherberge, kvinneherberge og krisesenter. Gården har i de senere år forfalt, og den var også okkupert en periode. Oslo kommune har vedtatt at Olaf Ryes plass 2 skal benyttes til kulturformål.

Kilder:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 2, 1987
Amund Helland - Kristiania, 1917
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://no.wikipedia.org/wiki/Hauges_Minde_(Oslo)
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Norske kirker

N. S. D. Eckhoff

Detalj av vindusakse over hovedinngangen

Arkitekt Eckhoffs fasadetegningGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no