Arkitektur og historie i Oslo:
Doktorgården, Olaf Ryes plass 3

Denne store hjørnegården ble bygget i 1895 for gårdeier Johan N. Nielsen ved arkitekt Christian Reuter. Den erstattet da en mindre bygning på tomten. Gårdeier Nielsen var byggherre for flere gårder i Markveien, og praktiserte dessuten som byggmester.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer. Den har svært tette og regelmessige vindusakser. Mot Olaf Ryes plass bryter to brede akser det ellers repeterende mønsteret. Gården har et brukket hjørne med avrundet hengende karnapp med årstallet 1895 påmalt. Stiluttrykket er nyrenessanse, med vinduer flankert av pilastre i et hierarkisk system der pilastrene i fjerde etasje har den kraftigste utsmykningen. I 1896 var gårdeieren selv ansvarshavende for oppføring av et jernskur på eiendommen, og han sto også som eier i 1899.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 67 beboere fordelt på 11 leiligheter. Blant beboerne dengang var tolloppsynsmann Wilhelm Hansen, formann ved dampskipsekspedisjonsforretning Ole Olsen Lo, gullsmed Otto Høyer Stamnæs, grosserer i "Læder og Skind" Johan Jensen, byrettsstevnevitne Adolf Bernhard Nordli, modehandlerinde Laura Bengsund og høvleridisponent Aksel Godager.

Gården har sitt navn etter doktor Woxen, som hadde kontor her. Ørnen Apotek hadde lokaler i første etasje.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/
LøkkagateneArkitektur og historie i Oslo

Christian Reuter

Detalj av hjørnetGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no