Arkitektur og historie i Oslo:
Olaf Ryes plass 5

Denne bolig- og forretningsgården ble byggemeldt i 1895 ved arkitekt C. Konopka for R. Hansen, på en eiendom skilt ut fra Fossveien 7b. Første byggemelding for eiendommen ble innsendt av Konopka for L. Hansen i 1890, dernest en byggemelding for to vaaningshus for R. Hansen ved Konopka i 1892. Olaf Ryens plass 5 tilhørte fremdeles R. Hansen i 1899, som da averterte eiendommen til salgs.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade med brede flanker. Joniske kolossalpilastre med kanellerte skaft strekker seg over annen og tredje etasje, og dominerer fasadens uttrykk. Mindre, korintiske pilastre skiller fjerde etasjes buede vinduer. Midtaksen understrekes ved små balkonger, med et uttrykk som senere er blitt endret. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Både hovedbygningen og bakbygningene er modernisert, med flere nye balkonger på baksiden. Første etasjes butikkvinduer har fått et ganske annet uttrykk enn det opprinnelige.

Ved folketellingen anno 1900 bodde i alt 98 personer på denne adressens 17 leiligheter. Blant de mange beboerne her på den tiden var politivaktmester Martin Moe, kolonial- og fedevarehandlerske Johanne Hovi, brannforsikringsagent Rasmus Solem, politioverkonstabel Gunnar Andresen Kjenner og farvehandler Georg Westfos.

Etter århundreskiftet drev H. R. Tandberg utsalg for Christiania Svineslagteri i gården. Senere hadde Edda bokhandel lokaler her i en årrekke.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Stadskonduktørens journal
Aftenposten 16/5 1899, 13/12 1960, 21/11 1964Arkitektur og historie i Oslo

Carl Konopka

Detalj fra tredje etasje.

Detalj fra fjerde etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no