Arkitektur og historie i Oslo:
Olaf Ryes plass 6

Denne gården ble byggemeldt i 1897 på en parsell av Fossveien 7 for "snedkermester" Anton Andreassen Engh ved arkitekt Otto Holm. Engh lot året før oppføre en basarbygning på denne eiendommen ved den tyske arkitekt Rudolf Haeselich. Anton Engh fra Evenrudengen i Høland var fremdeles gårdens eier i 1899.

Gården er oppført som en forretnings- og boliggård, i pusset, upusset og naturstensforblendet tegl, over fem fulle etasjer samt en bratt mansardetasje. Gården er høyere enn de samtidige bygninger på Grünerløkken. Hovedfasaden er symmetrisk komponert, med et arkoppbygg som i likhet med smijernsbalkongene markerer midtaksen. Første og annen etasje har regelmessige pilastre i natursten, med et symmetrisk plassert inngangsparti. Pilastrene er holdt i mørk rødbrun tønsbergitt og mørk larvikitt, mens inngangsportalens gavloverdekning er utført i klebersten. Grunnmuren og enkelte detaljer er utført i litt grov grefsensyenitt. Ornamentale detaljer i fasaden er utført i stukk og puss. Stiluttrykket er en eklektisk nyrenessanse med nybarokke trekk.

Eiendommen besto av fremre og bakre gård, og hadde i alt 39 boliger da bygningene sto ferdige. Ved folketellingen anno 1900 bodde det 148 mennesker her, blant dem handelsborger Ole Olsen, kjøbmand Karl Steen, stevnevitne Bernhard Alfred Olsen, syforretningsinnehaverske Karoline Andersen, pensjonatbestyrerinne Inger Margrete Løvold, "Kontorfuldmægtig i Brandforsikringsskabet Vesta" Adalbert Hjorth og arsenalsmed Emil Andreassen Engh. Sistnevnte var byggherrens bror.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
http://folk.uio.no/toanders/images/grunerlokka.htm
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Otto Holm

Detalj av veggparti

Gårdens hovedinngangGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no