Arkitektur og historie i Oslo:
Oscars gate 44

Denne gården ble byggemeldt i 1897 for murmester Harald Kaas ved arkitekt Ludwig Zapffe, på en tomt satt sammen av parseller fra Uranienborgveien 8 og 11 samt Skovveien 31. Ved århundreskiftet tilhørte gården tannlege Carl Kaas, en bror av murmesteren. Christian Eger sto som eier av den ubebygde tomten i 1892.

Gården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer på en høy kjeller, og til tross for at den en beliggende ved et rett gateløp, er den nærmest gitt form av en hjørnegård. Fasadepartiene er asymmetrisk komponert, og forbindes ved et brukket hjørne med smijernsbalkonger. I første etasje er murpussen utført som smale kvaderbånd. Over inngangen, hvor de opprinnelige dørene er tapt, løper et karakteristisk bånd av smale, rundbuede vinduer. I annen og tredje etasje er vindusoverdekningene utført i flere varianter; både buede rette, gavlformede og brutte. Stedvis er disse partiene rikt ornamentert. Bygningens dominerende ledd er det kraftige hengende karnappet. Stiluttrykket er en eklektisk historisme preget av nybarokk.

Det ble foretatt endringer i inngangspartiet i 1962, og i 1982 utførte man reparasjoner etter en brann.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 29 beboere fordelt på fire leiligheter. Her bodde gårdeier Carl Kaas med familie, og blant leieboerne var hvalfanger Lauritz Berg, portner Elisæus Vinne og associé i selskapet Conrad Langaard, Otto Grif-Tidemand.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Ludwig Zapffe

Detalj av vindusbånd.

Detalj av vindusbånd.

Ornamental detalj.Geir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no