Arkitektur og historie i Oslo:
Schioldborggården, Øvre Vollgate 9

Waldemar Niels Wilhelm Schioldborgs Sæbe- og Parfumefabrik ble etablert i 1868, og i 1891 flyttet man til en 1700-tallsbygning i Øvre Vollgate 9. Denne ble straks revet, og erstattet av to nybygg anno 1892 tegnet av arkitekt og tømmermester Wilhelm Bredesen. Den fremre bygningen besto av leiligheter, og i bakbygningen fant man fabrikken. Schioldborgs utsalg fant man i Nedre Slottsgate 17, og fra 1872 fantes et detaljutsalg i Karl Johans gate 18. Fabrikkeieren var opprinnelig fra Drammen. Fabrikkens mest kjente produkt var Dr. Greves barnesæbe, som kjemikeren Schioldborg utviklet spesielt for spedbarn i samarbeid med Dr. Mathias Greve, overlege og direktør ved Rikshospitalet. Man produserte også blant annet toalettsåper, hårvann og pudder.

Schioldborggården er bygget i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade. Første etasje har kvaderpuss i dypt relieff, og etasjene adskilles av brede, doble gesimsbånd. Vinduene i annen og tredje etasje flankeres av korintiske komposittpilastre. Flankenes vinduer er bredere enn de øvrige, og inngangspartiet er også portrom. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 hadde leiegården 26 beboere fordelt på fem leiligheter. Blant beboerne var fabrikant og kjøbmand Schioldborg med familie, buffetjomfru Hedvig Adelgunde Andersen, skipsfører Julius Græswald Sørensen og sæbesyder Christian Jensen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
http://www.oslobilder.no/
http://www.digitaltmuseum.no/
http://www.drgrevepharma.no/
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Byantikvaren/Ole Petter BjerkekArkitektur og historie i Oslo

Wilhelm BredesenGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no