Arkitektur og historie i Oslo:
Paulus’ plass 3

Denne gården ble byggemeldt i 1895 på en tomt opprinnelig utskilt fra Markveien 10 for A. og E. Larsen ved den danskfødte arkitekt Konopka. Konopka tegnet nr. 1, 2 og 3 til Paulus plass, alle for A. og E. Larsen, på samme tid. Disse gårdene omkranser plassens sydlige korsarm. Nr. 3 danner det vestlige hjørne i det symmetriske anlegget disse tre bygningene sammen utgjør, og har brukket hjørne med risalitt og tårnoppbygg med høy hjelm. Gården er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer. Første etasjes fasade er kvaderpusset, og annen og tredje etasje har vinduer knyttet sammen i vertikale akser. Disse vinduene har enkelt utformede brystningsfelter. Fjerde etasje er meget nøkternt utført. Stiluttrykket er en moderat nyrenessanse.

Henimot århundreskiftet var gården kommet i Lars M. Heiens eie. Heien var også i besittelse av nr. 2. Ved folketellingen anno 1900 bodde det hele 106 mennesker fordelt på denne adressens 26 leiligheter. Blant beboerne her på denne tiden var frihandlerske Inger Olsen, gårdeier Lars Heien, møbelhandler Martin Olsen, kontorist ved Brødrene Cloettas Chocoladefabrik Rebekka Fredlund, litografisk trykker Carl August Martinius Kjølstad og korkskjærer Peder Hansen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl KonopkaGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no