Arkitektur og historie i Oslo:
President Harbitz' gate 1

På en parsell av Skovveien 20 byggemeldte J. Hansen denne bygården ved arkitekt Carl Konopka i 1894. Gården er bygget i tegl, med pusset gatefasade i kraftig relieff. Første etasje danner et tungt, kvaderpusset fundament for annen og tredje etasje som er koblet sammen med vindusomrammingene i stukk. Fjerde etasje er meget enkelt utført. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 var det 19 boliger i gården, med i alt 94 beboere. Blant dem var gårdens eier, enkefru Oline Jensen, baker Mathias Zakariassen, politibetjent Ole Holm og syerske med eget syetablissement Karen Waal.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Konopka

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!