Arkitektur og historie i Oslo:
President Harbitz' gate 2

På en parsell av Skovveien 18b byggemeldte murmesterbrødreme Carl og Søren Pedersen denne store gården i 1894 ved arkitekt Carl Konopka. Dette er én av mange bygninger Konopka tegnet for brødrene Pedersen i dette området i 1890-årene. Gården er bygget i pusset tegl med en lang og enkelt utformet gatefasade. Vindusaksene sitter tett i et ikkesymmetrisk mønster. Første etasje har den sedvanlige kvaderpussen. Annen og tredje etasje knyttes sammen av stukkornamentikken, mens fjerde etasje er meget enkel utvendig. De ornamentale virkemidlene, med annen etasjes karakteristiske vinduspilastre, gjentas i mange av fasadene i brødrene Pedersens gårder. Henimot århundreskiftet var brødrene fremdeles gårdens eiere.

Ved folketellingen anno 1900 var det hele 27 boliger her, med i alt 117 beboere. Blant dem var "conkursmand" og kjøbmand Johan Johansen, brødkjører Martin Arntzen Rød, handel-, kortevare- og leketøysforretningsdrivende Eline Eriksen Herseth og handelsfullmektig i vinforretning Arnlioth Heltberg.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Konopka

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av vindu i annen etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!