Arkitektur og historie i Oslo:
Rådhusgaten 24

Denne hjørnegården erstattet en gammel bygård på tomten, og ble oppført i 1881 for Olaus Johnsen etter arkitekt August Tidemands tegninger og oppført under ledelse av murmester Hans Lunhd. Olaus Johnsen var fra 1860-årene en meget ivrig eiendomsspekulant i Kristiania. Denne gården ble oppført som boliger og forretningslokaler.

Gården er oppført i pusset tegl, og har fasader mot Kongens gate og Rådhusgaten. Gårdens brukne hjørne har et hengende karnapp over to etasjer, understøttet av to kraftige konsoller. Første etasje har tidens sedvanlige kvaderpuss i kraftig relieff. I annen etasje er pussflatene inndelt i sirlige kvadre som danner pilarer og stikkbuer omkring vinduene. I tredje og fjerde etasje flankeres vinduene av pilastre, hvis akser avsluttes i gesimsen av parstilte konsoller. Stiluttrykket er nyrenessanse. Iløpet av 1900-tallet er det utført enkelte endringer i fasaden i første etasje. Både i 1948 og i 1954 fikk huset mindre brannskader.

Olaus Johnsen var gårdens eier inntil sin død tidlig i 1890-årene. Henimot århundreskiftet var gården eiet av et konsortium ledet av advokat H. Heyerdahl. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 27 beboere fordelt på fem leiligheter. Blant beboerne her var politikonstabel Ole Hornseth, kjøbmand med kolonial- og vinforretning Theodor Semb, disponent ved grossererforretning Olaf Johan Sissener Gulowsen og hans bror, handelsborger med maskinforretning Anders Gulowsen.

Kilder:
Fortidsminneforeningen - Kristiania i Sentrum, 1996
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journal
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

August Tidemand

Fasadedetalj.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no