Arkitektur og historie i Oslo:
Sagene arbeidersamfund, Arendalsgaten 3

Sagene arbeidersamfunds hus ble bygget i årene 1899-1900 på en parsell av Dannevigsveien, ervervet fra byggmester Nils Skaalerud. Arkitekt var Johan Storm Munch. Sagene arbeidersamfund ble stiftet i 1881. Deres fane, en gave fra bedriftseierne langs Akerselven, ble gitt 17. mai 1884. Denne kom siden til Teknisk museum.

Sagene arbeidersamfunds hus er oppført i pusset tegl over fire etasjer. Komposisjonen er sterkt asymmetrisk, med en dominerende siderisalitt kronet av en karakteristisk halvsirkelformet gavl. Risalitten markeres ytterligere av de flankerende kolossalpilastrene som hviler på parstilte konsoller. Første etasje er kvaderpusset, og etasjens gesims er rykket noe opp i risalitten. Stiluttrykket er nybarokk med preg av jugendstil.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
http://www.tekniskmuseum.no/no/utstillingene/akerselva/menneskene.htm
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Johan Storm Munch

Til arc!s hovedside med navigasjon

Bygningens hovedakse

"Sagenes arbeidersamfund"

Vindu i annen etasje

Konsoller og pilasterGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!