Arkitektur og historie i Oslo:
Schleppegrells gate 15

Denne leiegården ble byggemeldt i 1898 for P. Pedersen ved arkitekt Ludwig Zapffe. Det første prosjektet på eiendommen ble foreslått året før, ved K. Nielsen for A/S Nordpolen. I 1899 var gården kommet i Olaf Danielsens eie.

Schleppegrells gate 15 består av forbygning og bakbygning. Hovedbygningen mot gaten er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en asymmetrisk komponert fasade. Høyre del har fire regelmessige, tett plasserte vindusakser, mens den venstre siden er løsere disponert. Første etasje er kvaderpusset. Annen og tredje etasje er ornamentalt knyttet sammen med vertikale bånd. Begge etasjene har rikt ornamenterte brystningsfelter. Tredje etasjes vinduer har beskjedne, rundbuede overdekninger. Fjerde etasjes vinduer er meget beskjedent artikulert. Stiluttrykket er en enkel nyrenessanse. Vinduene er utskiftet i nyere tid.

På denne adressen bodde ved folketellingen anno 1900 114 personer fordelt på 24 leiligheter. Blant beboerne her på den tiden var skreddermester Adolf Lundin, skomakermester Johannes Jensen, arbeiderske ved Kristiania Baand- og Lidsefabrik Olette Olsen, vertinne og strykerske Johanna Nilsson og konditorsvenn hos Brødrene Ottesen Axel Klintorph.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ludwig ZapffeGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no