Arkitektur og historie i Oslo:
Schleppegrells gate 26

Denne hjørnegården til Falsens gate ble bygget i 1899 for murmester K. J. Olsen ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbrandsen. Olsen lot i løpet av 1890-årene oppføre nr. 20, 22 og 24 til samme gate, samt Falsens gate 22 og 24. Disse gårdene ble tegnet av et utvalg arkitekter.

Schleppegrells gate 26 er bygget i pusset tegl over fem fulle etasjer, med et brukket hjørne. Gatefasadenes første etasje er kvaderpussede, med kapitélprofiler mot vinduenes overkanter. Annen til fjerde etasje er knyttet sammen gjennom en vertikal betoning av vindusaksene, der tredje etasje har den rikeste utsmykningen. Femte etasje danner et enklere element øverst. Stiluttrykket er preget av nyrenessanse og nybarokk.

I 1911 oppsto det en brann i bygningen. Denne foranlediget de reparasjonsarbeider som ble utført dette året.

Ved folketellingen anno 1900 var det i gården 119 beboere fordelt på 24 leiligheter. Blant menneskene her var snekker Andreas Hansen Volla, som drev kassefabrikk og høvleri sammen med sin bror, bøkker ved Ringnes Bryggeri Petter Adolf Pedersen, bestyrerinne ved hanskefabrikk Juliane Andersen, feierinspektør Alfred Adolfsen og hanskemaker Carl Marius Hansen Hilton.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.ttorstensen.net/tng/getperson.php?personID=I1901&tree=troArkitektur og historie i Oslo

Sigurd Reidolph Gulbransen

Detalj av vinduer i tredje etasje

Detalj av brystningsfeltGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no