Arkitektur og historie i Oslo:
Schleppegrells gate 7

Denne gården ble byggemeldt i 1896 for Christian Kirkaas ved murmester og praktiserende arkitekt Paul Kristensen, på en tomt skilt ut fra Fossveien 1b.

Gården er oppført i pusset og upusset tegl over fire fulle etasjer, med en symmetrisk, todelt gatefasade. I første etasje er uttrykket kraftig endret og forenklet. I de øvrige etasjene er det opprinnelige uttrykket i stor grad intakt. Fasaden er forblendet med upusset, gulaktig teglsten, med røde teglsten til markering av ytterkantene. I annen og tredje etasje er vindusåpningene innfattet med kraftig belistning og ornamentikk i puss og stukk. I annen etasje er det brystningfelter med balustre, og vinduene flankeres av pilastre med komposittkapiteler hvor små ansiktsmasker er innsatt. I de buede overdekningene prydes tympanonfeltene av kvinnehoder. Tredje etasje har litt annerledes pilastre, men like kapiteler, og rette, kraftige overdekninger. Fjerde etasjes vinduer har enklere stukkbelistning. Gesimsen er prydet av konsoller. Stiluttrykket er nyrenessanse. Det ble dessuten oppført en bakbygning på eiendommen. Denne huset utelukkende verksteder.

Gården ble rehabilitert i 1981.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 56 beboere fordelt på 11 leiligheter. Blant beboerne her var spisevertinne Mathilde Hansen, lagerformann hos L. Haak Richard Olsen Mellegaard, murmester Haakon Holm og typograf Karl Olsen Brustad.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Folketelling 1900, Digitalarkivet Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Paul Kristensen

Detalj av vindu og fasadeparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no