Arkitektur og historie i Oslo:
Seilduksgaten 24

Denne smale gården ble byggemeldt i 1896 for byggmester Carlsen, ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen, på en tomt skilt ut fra Seilduksgaten 22b. Det ble også oppført en indre gård, som senere er revet. Gulbransen tegnet samtidig nr. 26, hvor også byggmester Carlsen var involvert. Henimot århundreskiftet sto Seilduksgaten 24 oppført i Ludvig Madsens eie.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade, med portrommet asymmetrisk plassert. Første etasje er kvaderpusset, og overgangen til annen etasje later til å ha blitt forenklet med tiden. I tredje etasje flankeres vinduene av kanellerte pilastre med joniske kapiteler, og i fjerde etasje er pilastrene av en stilisert, livlig ornamentert art. Pilastrenes akser avsluttes av konsoller i takgesimsen. Stiluttrykket er preget av senhistorismens eklektisme, med trekk fra nybarokk og nyrenessanse. Gården ble rehabilitert i 1983. På denne adressen bodde ved folketellingen anno 1900 i alt 47 personer, fordelt på 11 leiligheter. Blant beboerne var handelsborger Jens Kristoffersen, agronom Petter Andresen, fyrbøter hos Eldorado Johan Olsen og veverskene Anna Nilsen og Elise Karlsen.

Fra 1906 hadde Frikirken en periode lokaler i den indre gårdsbygningen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Aftenposten 1913.12.31
Den delte byen : fra 1900 til 1948, Kjeldstadli, Knut: Cappelen, 1990
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

S. R. GulbrandsenGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no