Arkitektur og historie i Oslo:
Seilduksgaten 26

Denne smale gården ble byggemeldt i 1896 for tømmermester Ødegaard og byggmester Carlsen, ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen, på en tomt skilt ut fra Seilduksgaten 22b. Det ble også oppført en indre gård. Gulbransen tegnet samtidig nr. 24 for byggmester Carlsen. Henimot århundreskiftet sto Seilduksgaten 24 oppført i Borgersen & Johannessens eie.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade, med portrommet asymmetrisk plassert. Første etasje er kvaderpusset, og overgangen til annen etasje later til å ha blitt forenklet med tiden. I tredje etasje flankeres vinduene av kanellerte pilastre med joniske kapiteler, og i fjerde etasje er pilastrene av en stilisert, livlig ornamentert art. Pilastrenes akser avsluttes av konsoller i takgesimsen. Stiluttrykket er preget av senhistorismens eklektisme, med trekk fra nybarokk og nyrenessanse.

På denne adressen bodde det ved folketellingen anno 1900 i alt 60 personer, fordelt på 15 leiligheter. Blant beboerne var bakermester med egen forretning Nicolai Elenius Hansen, hansdelsbestyrer ved Conrads Langaards butikk Edvard Nicolay Christiansen, kontorbetjent og ekstrapolitibetjent Karl Hundstad og maler og rammearbeider Adolf Hansen.

I 1904 var det en serie ildspåsettelser på Grünerløkken. Blant annet ble bakeriet i bakgården i Seilduksgaten 26 påtent. Brannen ble slukket uten at større skade var oppstått. I 1905 ble gården lagt ut for tvangsauksjon.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
Norsk Kundgjørelsestidende 1905.11.02
Aftenposten 1904.06.21
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

S. R. Gulbrandsen

Ornamentale detaljerGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no