Arkitektur og historie i Oslo:
Skarpsnogaten 2

Denne lille gården ble oppført i 1897-98 på en parsell av Drammensveien 72 for murmester Amund Nordby ved arkitekt Ivar Cock, og ble opprinnelig byggemeldt til Bjørn Farmanns gate 2. Amund Norby var fra Odalen, og var aktiv som eiendomsspekulant i Kristiania i 1890-årenes høykonjunktur. Ved århundreskiftet, etter eiendomskrakket, var han selveiende gårdbruker i Borre. Hans kone Amanda sto i 1899 som eier av flere av hans eiendommer, for eksempel Leiv Eirikssons gate 1. I 1899 var ingeniør og disponent Haavard Holter eier av Skarpsnogaten 2.

Gården danner sammen med de øvrige i rekken, også tegnet av arkitekt Cock, en imponerende fasaderekke langs Skarpsnogaten. Skarpsnogaten 2 er oppført i pusset og upusset tegl over to og en halv etasje, på en høy kjelleretasje. Gatefasaden er asymmetrisk komponert, med et kraftig, polygonalt karnapp og et svunget gavloppbygg som dominerende elementer. I venstre akse dominerer det store trappegangsvinduet. Første etasje er kvaderpusset. I annen etasje har vinduene buede overdekninger med kraftig stukkornamentikk og ansiktsmasker. Stiluttrykket er nybarokk.

Øverste del av gavloppbygget er gått tapt. Det er dessuten tilbygget et fremskutt inngangsparti, og satt opp kraftige takarker på loftet. Murstensflatene i fasaden var opprinnelig upussede, og er senere mal. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 14 beboere fordelt på tre leiligheter. Her bodde gårdeieren og hans hustru, og blant leieboerne var grosserer i fetevarer Johan Baumann og skipsreder og innehaver av firmaet Winge & Co. Olaf Rustad.

Allerede tidlig i 1899 ble gården lagt ut for tvangssalg. Dette skjedde også i 1911.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Norsk Kundgjørelsestidende 1899.04.08, 1911.09.14
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Ivar CockGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no