Arkitektur og historie i Oslo:
Skillebekk 1

Denne gården ble byggemeldt i 1894 til Niels Juels gate 10b for murmester Amund Nordby ved den svenske arkitekt Carl Aaman. Gården er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade, der midtaksen og flankene markeres av kolossalpilastre. Veggflatene har kraftig kvaderpuss, og ellers er ornamentikken enkel, men med dypt relieff. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Amund Norby var fra Odalen, og var aktiv som eiendomsspekulant i Kristiania i 1890-årenes høykonjunktur. Ved århundreskiftet, etter eiendomskrakket, var han selveiende gårdbruker i Borre.

Gårdens eier mot slutten av 1800-tallet var kjøbmand og konserverer Martin Wilhelm Fürstenau. Han bodde også i gården. Blant hans leieboere ved folketellingen anno 1900 var papiragen Volmer Bjørnstad, byråsjef i Kirkedepartementet Jacob Wilhelm Rode Heiberg og bankbokholder i Handelsbanken Rasmus Thorne.

Gården ble i 1944 underlagt reparasjoner etter eksplosjonen på Filipstad, og i 1986 fikk den nye balkonger.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Carl AamanGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no