Arkitektur og historie i Oslo:
Skovveien 15

Denne leiegården ble byggemeldt i 1898 på en tomt skilt ut fra to eiendommer i Skovveien for byggmester Ole Olsen ved arkitekt og byggmester Alfred Køhn.

Gården ble oppført over fire fulle etasjer i pusset og upusset tegl. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med to hengende, polygonale karnapper som dominerende elementer. Disse forbindes med lange balkonger i smijern. Første etasje er kvaderpusset og har store forretningsvinduer. De øvrige etasjene er forblendet med gul tegl av høy kvalitet, samt hjørnekvadere og pusset overflate på karnappene. Sideaksene har store vinduer og artikulert ornamentikk. Stiluttrykket er nybarokk.

Gården har endret sin karakter etter en loftsutbygging i 1966, der en hel etasje med spisse arker og tak ble tilføyet som et påbygg. De eiendommelige formene slutter opp om fasadens symmetri. Ved folketellingen anno 1900 hadde huset 47 beboere fordelt på syv leiligheter. Her bodde blant andre kolonialkjøbmand Karl Gropperud, innehaverske av industriforretning og manufakturhandel Sofie Johansen og fullmektig ved Magistratens Mandtalskontor Frithjof Knudsen. I to av leilighetene ble det drevet pensjonat ved fru Olympia Gabriele Hoelstad og frøken Caroline Mathilde Ericksen. Noen av gjestene på denne tiden var kjøbmand Peder Hviid, tegneskoleelev og senere arkitekt Borghild Synnæs og statsadvokat Gustav Theodor Baumann.

Eiendommen har i en årrekke huset hotelldrift.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Alfred KøhnGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no