Arkitektur og historie i Oslo:
Skovveien 16

Denne gården på hjørnet av Skovveien og Colbjørnsens gate ble oppført i 1893-94 for verkseier Jensen ved arkitekt Christian Reuter med assistanse fra G. Gulbrandsen, på en eiendom opprinnelig utskilt fra Frognerveien 11.

Huset er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har kvaderpuss i fasadenes første og annen etasje. Hver av gatefasadene har et midtstilt karnapp i husets fulle høyde. Det brukne hjørnet er fremskutt, og i tredje etasje går det over til en oktogonal form som føres opp i tårnoppbygget, og videre i tårnhjelmen. Øverst i hjørnets dekor finnes årstallet 1894. I tredje etasje er fasaden mest ornamentert, med vekselvis rette og gavlformede vindusoverdekninger samt brystningsfelter med balustre. Her er også to små, runde balkonger, som flankerer tårnet. Stiluttrykket minner om senrenessanse og nybarokk. I 1923 ble det bygget en garasje på eiendommen, og i 1976 ble det innredet leiligheter i loftsetasjen.

Henimot århundreskiftet var O. Rørseth blitt gårdens eier. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 46 beboere fordelt på ni leiligheter. Blant menneskene i gården på denne tiden var papirhendlerskene Thine Schwartz og Annette Engelsen, melforretningsgrosserer Hans Thomsen, kongelig fullmektig i revisjonsdepartementet Tycho Kielland og bygningssnekker Johan Jensen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Christian Reuter

Detalj av tårn og balkonger

Detalj av tårnhjelm

Detalj av årstallGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no