Arkitektur og historie i Oslo:
Skovveien 18

Denne hjørnegården til President Harbitz’ gate ble byggemeldt i 1893 på en eiendom utskilt fra Skovveien 25 for Pedersen og Olsen ved arkitekt Victor Nordan.

Gården er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har stramt utformede fasader mot begge gater. Hovedfasaden mot Skovveien er symmetrisk komponert, med to svakt fremskutte risalitter som danner sideakser i komposisjonen. Første etasje er kvaderpusset i grunt relieff, og i de øvrige etasjer er vinduene artikulert etter et hierarkisk mønster, der annen etasje er kraftigst ornamentert, med pilastre, balustre og rette overdekninger. Risalittene artikuleres av hjørnekvadre. Mot President Harbitz’ gate er fasadens hoveddel symmetrisk, men hjørnets risalitt er bredere enn sitt motstykke på høyre akse. Stiluttrykket er en historisme preget av nyrenessanse. Fasadens dekorative elementer ble gjentatt i forenklet utgave i flere bygninger i dette området, i fasader på gårder oppført for byggmesterbrødrene Pedersen. Husets loftsleiligheter er bygget ut i nyere tid.

Henimot århundreskiftet var eiendommen kommet i fru Trøans besittelse. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 39 beboere fordelt på 11 leiligheter. Blant leieboerne her var matematikkprofessor Peter Ludvig Meidell Sylow, sakfører Pål Kahrs, lærerinne ved Christiania Folkeskole Josefine Marie Mathiesen og forhenværende sorenskriver Christian Emil August Fischer.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
http://no.wikipedia.org/wiki/Peter_Ludvig_Meidell_Sylow
http://www.snl.no/Karl_Kristian_Emil_Fischer
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Victor Nordan

Detalj av annen etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no