Arkitektur og historie i Oslo:
Skovveien 29

Denne gården ble byggemeldt i 1896 for kjøbmand M. Grøndahl ved arkitekt Edwien William Thürmer. Henimot århundreskiftet tilhørte eiendommen skomakermester Christian Olsen Sørum.

Bygningen er oppført over fire fulle etasjer, vesentlig i upusset tegl. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med en midtrisalitt for trappegangen som danner komposisjonens hovedakse. Denne flankeres av lette smijernsbalkonger. Første etasje har enkel kvaderpuss i fasaden, med store åpninger for butikkvinduer. Ellers er fasaden forblendet med en rødlig gul teglsten av høy kvalitet, typisk for dette strøket. Øverst i annen etasje løper et dekorativ, horisontalt bånd utført i grønn tegl. Foruten rikt ornamenterte overdekninger og brystningspartier er fasaden preget av rene flater. Ansikter, våpenskjold og bladranker går igjen i ornamentikken. Vindusomrammingene er delvis brutt, og i fjerde etasje er overdekningene spesielt kraftige. Trappegangen har rundbuede vinduer i ulike størrelser. Stiluttrykket er senhistorisme preget av nybarokk.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 32 beboere fordelt på syv leiligheter. Blant menneskene her var gårdeier og enkemann Sørum og hans barn, handlende med smør- og melkeforretning Mina Wagstad, byggmester Ole Olsen, kolonialgrosserer Oscar Dahl og sivilingeniør og redaktør Axel Karelius Krefting.

Sistnevnte var en pioner innenfor utvinnelsen av alginatsyre gjennom industriell utnyttelse av tang og tare. Han bidro til stiftelsen av Norsk Arbeidsgiverforening år 1900, hvor han ble kontorsjef. Han var dessyten formann i Polyteknisk Forening, og utmerket seg som foredragsholder, skribent og genealog.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Axel_Krefting/utdypning
Kristiania byes Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

E. W. Thürmer

Detalj av midtrisalitt.

Detalj av midtrisalitt.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no