Arkitektur og historie i Oslo:
Skovveien 37

Denne leiegården ble byggemeldt i 1892 på en parsell av Skovveien 49 av byggmester og eiendomsspekulant Edwin Pedersen ved arkitekt Bernhard Steckmest. Gården ble opprinnelig bygget over tre etasjer i pusset tegl.

Gården ligger langs en brukket strekning av Skovveien, og har to hjørner, både til gaten og til en liten stikkgate. De to hjørnene har samme type kraftig artikulasjon, med meget uvanlige balkongløsninger. På hvert av hjørnene hviler en halvrund balkong liksom på en stett. Dette partiet er avgrenset av pilastre. Gården, som er utført i nyrenessanse, har opprinnelig hatt en langt mer ornamentert fasade. Etter påbygg av loftsleiligheter i 1952-53 brøt det ut en brann i gården, og under reparasjonsarbeidene ble fasadene forenklet.

Henimot århundreskiftet var A. Andersen og L. Blakstad blitt gårdens eiere. Blant gårdens 37 beboere fordelt på 13 leiligheter ved folketellingen anno 1900 var gårdeier og underkvartermester Ludvig Blakstad, jernvarehandler Ole Amble, forretningsmann og direktør i Norges Bank Peder Emil Wium og rentenistenkefruene Sofie Bull og Nicoline Michelet.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Bernhard Steckmest

Detalj av hjørne

Detalj av hjørnebalkongGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!