Arkitektur og historie i Oslo:
Smedgaten 7

Denne gården ble byggemeldt i 1892 av sagbrukseier Georg Furuhulmen fra Varteig i Østfold ved murmester Sofus Aasland. Gården har form etter en eiendommelig knekk i gateløpet, som understrekes av gården uvanlig lange gatefasade. Den er bygget i pusset tegl over tre etasjer, og har svært tett plasserte - og noe uregelmessige - vindusakser. Første etasje er kvaderpusset, annen har enkelt ornamenterte vindusomramminger, mens tredje etasjes vinduer er meget nøkternt utstyrt. Stiluttrykket er en meget sen senklassisisme.

Henimot århundreskiftet var eiendommen kommet i lærer H. Hansens besittelse. Blant gårdens 132 beboere fordelt på 27 leiligheter ved folketellingen anno 1900 var skurekone ved Statsbanerne Maren Holmedal, Dagbladets regningsbud Gustav Eriksen, kurvmakersvenn Jozef Grossmann, hotelltjener Andreas Larsen og vedhandler Tøger Pettersen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Sofus Aasland

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!