Arkitektur og historie i Oslo:
Sofies gate 72

Denne hjørnegården til Johannes Bruns gate ble byggemeldt i 1895 for K. Olsen ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen, på en tomt skilt ut fra Ullevålsveien 57. I 1899 var gården oppgitt å være i ti år gamle Thorborg Steinerts eie.

Gården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, på en høy kjeller i hellende terreng. Gatefasadene er tilknærmet symmetrisk komponert, men med noe bredere vindusakser i ytterflankene. Det brukne hjørnet som binder fasadene sammen artikuleres ved smijernsbalkonger med bladornamentikk. Første etasjes opprinnelige kvaderpuss er fjernet. I annen etasje flankeres vinduene av korintiske komposittkapiteler, og har buede og triangulære overdekninger. Under vinduene ligger et bredt brystningsbånd. I tredje etasje er overdekningene rette, båret av spinkle konsoller. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Vinduene har ikke lenger den opprinnelige sprosseinndelingen.

Ved folketellingen anno 1900 bodde familien Steinert i gården, og blant leieboerne var sekretær ved Medicinaldepotet Peter Jakob Tronslin, korrespondent i Den norske Creditbank Theodor Wessel og bryggeribokholder Fredrik Keutel Svendsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Sigurd Reidolph Gulbransen

Detalj av hjørnet.Geir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no