Arkitektur og historie i Oslo:
Steenstrups gate 23

Denne hjørnegården til Øvrefoss ble byggemeldt i 1896 for den unge byggmester og gårdbruker Christian Kirkaas fra Trøgstad, ved arkitekt Erik Fjeld, på en tomt skilt ut fra Fossveien 25. Ved århundreskiftet var Kirkaas gårdbruker på Vien i Spydeberg. Han lot også bygge Markveien 3 i 1895 (også arkitekt Fjeld), Øvrefoss 1 i 1896, ved arkitekt Paul Kristensen, og dessuten flere leiegårder på Frogner henimot århundreskiftet.

Steenstrups gate 23 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en fasade som danner en krum overgang fra det ene gateløpet til det andre. Første etasje har en enkel utforming, med flate, pilasterlignende partier mellom vinduene. Vinduene er arrangert parvis, med unntak av de bredere aksene ved hjørnet og i høyre flanke mot Steenstrups gate. I annen og tredje etasje flankeres vinduene av korintiske pilastre med ansiktsmasker i kapitelene. I fjerde etasje er de ornamentale virkemidlene beskjedne. Linjene fra vinduenes belistning føres videre i gesimsens ornamentale konsoller. Stiluttrykket er nyrenessanse. Allerede i 1905 brant det i gården, og de nødvendige reparasjoner ble snart utført. Takarkene stammer fra en utbygging av loftet for beboelse i 1981.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården så mange som 104 bebeoere, fordelt på 22 leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var typograf Nils Grastø, Expeditør i Herreklædeeqviperingsforretning Emil Thomsen, korkeskjærer Edvin Pedersen, strygepige Elise Johannesen og den arbeidsledige garveren Johan Wallum.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Erik FjeldGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no