Arkitektur og historie i Oslo:
Storgaten 26

Denne forretningsgården ble oppført i 1898-99 for grossererne Severin Westberg og Schjerve ved arkitekt Ludwig Zapffe. Arkitekten tegnet enda to bygninger som de samme grosserere lot oppføre på denne tiden; Lybekkergaten 1 og 3. Severin Westberg kom fra Skjeberg, og drev grosshandel med kolonialvarer i Kristiania.

Gården er bygget over fem fulle etasjer samt mansardetasje, og har en gatefasade for epokens forretningsgårder, med store vindusåpninger i de to nederste etasjene, og utstrakt bruk av tegl og ulike stensorter i forblendingen, sammen med en overdådig stukkornamentikk. Fasaden er symmetrisk komponert, med finhugne stenpilastre som markerer skillet mellom aksene. De to flankene er markert med svungne balkonger i felter som strekker seg over tredje og fjerde etasje, som har kurvehankbuede overdekninger. ”ANNO 1899” er skåret inn i pilastrene. De to nederste etasjene er forblendet med polert sort larvikitt. Stiluttrykket er nybarokk.

Her hadde Oslo Reptilpark tilhold en periode, og restauranten Bella Napoli har vært å finne her i flere tiår.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ludwig Zapffe

Perspektiv og nabobygninger

Detalj av tredje, fjerde og femte etasje

Detalj av midtparti

Detalj av balkong i fjerde etasje

Ornamentale detaljerGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no