Arkitektur og historie i Oslo:
Sven Bruns gate 3

Denne gården ble byggemeldt i 1898 for Stange Meieribolag, ved arkitekt Fin Horn, på en eiendom opprinnelig tilhørende Holbergs plass 3. En stallbygning ble oppført her i 1897, ved arkitekt N. S. D. Eckhoff. Stange Meieribolag ble grunnlagt i 1883, og gikk tidlig inn i sin nåværende geskjeft, eiendomsforvaltning.

Gården er oppført i pusset og upusset tegl, i skrånende terreng. De upussede flatene er forblendet med gulaktig teglsten av høy kvalitet. Første etasje er kvaderpusset, med grunt relieff. Gatefasaden har utgangspunkt i en symmetrisk komposisjon, med parstilte vindusakser i midtre del. Imidlertid avviker sideaksene og inngangspartiet fra symmetrien. Fasaden er delt opp av horisontale bånd i puss, og annen og tredje etasje knyttes vertikalt sammen gjennom stukkbelistningen. I de tre øverste etasjer er vinduene stikkbuede, men i tredje etasje er også buene avsluttet oventil av smalere, gavlformede overdekninger. Øvre del av vinduene er delt opp i småruter, på jugendmanér. Gårdens stiluttrykk er en eklektisk senhistorisme preget av nybarokk.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 23 beboere, fordelt på fire husstander. Stange Meieribolag var representert ved sin bestyrerinne Helga Sofie Hansen. Her bodde også hennes far, papirhandler Otto Hansen. Blant leieboerne var disponent ved Nora Slipsfabrik Thime Holst, den handlende Anne Marie Olsen og kleshandler Olaf Theodor Larsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.bibsys.no/Arkitektur og historie i Oslo

Fin Horn

Detalj av vindu.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no