Arkitektur og historie i Oslo:
Thereses gate 40

Denne hjørnegården til Wilhelms gate ble byggemeldt i 1888 av snekker byggmester Børre Gasmann fra Moss. Gasmann lot i 1870- og 1880-årene oppføre mange leiegårder i Kristiania. Blant disse var Thereses gate 36, 37, 38, 40 og 42. Gasmann benyttet ofte andre, arkitekter eller byggmestre, til å tegne sine gårder. Det er uvisst hvem som har tegnet disse gårdene i Thereses gate.

Thereses gate 40 er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har brukket hjørne. Sammen med nr. 42 danner den et par, og med lik farvesetting ville disse fasadene dannet en helhet. Første etasje var opprinnelig kvaderpusset, men her har ulike forandringer fjernet det opprinnelige uttrykket. Vindusaksene er regelmessig fordelt. I annen etasje finnes brystningsbånd, brystningsfelter samt rette, konsollbårne overdekninger. I tredje etasje går konsollene i vinduenes overkant over i gesimsen. Stiluttrykket er en enkel nyrenessanse.

I 1892 tilhørte gården en enkefru Christensen, og 1899 var eieren K. Hansen.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 15 beboere fordelt på tre romslige leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var kolonialhandler Edvard Hansen, presteenke Hilda Wefring og stasjonsbetjent Einar Neumann.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i OsloGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no